Søer og grøfter og diverse anlægsopgaver

Oprensning af eksisterende søer, samt nyanlæg. Projekthåndtering lige fra ansøgning om tilskud, til udførsel.
Oprensning af grøfter og render i skov og på mark, samt anlæggelse af nye.
Renovering af skovveje.
Forefaldende anlægsarbejder.