Fældning af levende hegn, moser, udtynding, afdrift, rydning til byggeprojekter
samt natur- og jagtprojekter

Vi er specialister i foryngelse af levende hegn, vi har udviklet udstyr som passer specielt til denne type af opgaver.
Rydning af moser med brede bånd på både fælde- og udkørselsmaskinerne.
Sporindlægning og udtynding i yngre kulturer, f.eks. kulturer plantet efter stormen i 1999.
Afdrift af alt lige fra juletræskulturer til afdriftmoden eg.
Rydning af beplantning før bygge- og anlægsopgaver.
Stor erfaring med naturpleje projekter, herunder også EU Life projekter.
Tynding af remiser, moser og andre jagt arealer.