Flishugning både i terræn og fra stak

Vi tilbyder flishugning med forskellige maskiner – både i terræn og af stakke ved kørefast mark eller vej.
De opgaver vi typisk påtager os er hugning af træ fra udtynding, rydning af naturarealer, afdrift, gamle juletræskulturer, læhegn og stakke.