Søer og grøfter

Søer og grøfter og diverse anlægsopgaver

 Oprensning af eksisterende søer, samt nyanlæg. Projekthåndtering ligefra ansøgning om tilskud, til udførsel.

 Oprensning af grøfter og render i skov og på mark, samt anlæggelse af nye.

 Renovering af skovveje.

 Forefaldende anlægsarbejder.