Fældning til flis

Fældning af levende hegn, moser, udtynding, afdrift, rydning til byggeprojekter samt natur- og jagtprojekter

Vi er specialister i foryngelse af levende hegn, vi har udviklet udstyr som passer specielt til denne type af opgaver.

Rydning af moser med brede bånd på både fælde- og udkørselsmaskinerne.

Sporindlægning og udtynding i yngre kulturer, f.eks. kulturer plantet efter stormen i 1999.

Afdrift af alt lige fra juletræskulturer til afdriftmoden eg.

Rydning af beplantning før bygge- og anlægsopgaver.

Stor erfaring med naturpleje projekter, herunder også EU Life projekter.

Tynding af remiser, moser og andre jagt arealer.